Delfínek  
kurzy plavání  
Plavání pro děti  
Sportovní plavání  
pro dospělé  
Kurzy plavání  
podzim 2020  
Kde a kdy plaveme  
Přihláška  
Řád plaveckých kurzu  
O plavání  
Fotogalerie  
Archiv  
Kontakt  

Řád plaveckých kurzů DELFÍNEK - platnost od 1.9.2014


PŘIHLAŠOVÁNÍ
 • Předběžně – web přihláškami – jde pouze o informační přihlášky!, rezervace míst platí pouze do první hodiny kurzů
 • Před zahájením kurzů – každý účastník kurzů – musí odevzdat vyplněnou TIŠTĚNOU PŘIHLÁŠKU
 • PLACENÍ
  PŘEVODEM
  • podzimní kurzy - pouze cca do 25.8.
  • jarní kurzy - pouze cca do 25.1.
  • potřebné informace jsou na tištěných přihláškách a v informacích o kurzu (zasílám mailem na základě web přihlášky), dle možností i na webu
 • PRŮKAZKY
  • účastníci je obdrží po zaplacení a po odevzdání vyplněné tištěné přihlášky – před 1.hodinou
  • NEZTRATIT !!! – NOSTE je pravidelně s sebou
  • slouží ke vstupu i jako záloha na zámek ke skříňce
KURZY OBECNĚ
  Účastníci i rodiče dětí jsou POVINNI :
 • RESPEKTOVAT VŠECHNY INSTRUKTORY DELFÍNKA
 • pro všechny platí povinnost dodržovat vnitřní řád provozovatele bazénu
 • DODRŽOVAT vnitřní řád provozovatele bazénu a RESPEKTOVAT zaměstnance bazénu
 • případnou potřebu zvýšené péče o dítě (ze zdravotních důvodů) – je nutné písemné oznámení s odůvodněním (viz tištěné PŘIHLÁŠKY)
  přijetí a zvýšená péče se řeší individuálně
 • zákaz vstupu s infekčním onemocněním
 • zákaz vstupu na bazén s jídlem, pitím, pod vlivem alkoholu, …
 • zákaz běhání v celém prostoru (šatny, WC, sprchy, bazén) - nebezpečí uklouznutí
 • nenoste na plavecké kurzy žádné cenné věci (včetně zlatých náušnic, prstýnků, mobilů, …)
 • vstup do vody je možný pouze s plaveckou čepicí
 • DODRŽUJTE základní hygienická pravidla
 • výbava: plavky, čepice, ručník, mýdlo, , taška na bazén (na klíček, mýdlo, ručník, kapesník)
 • ke vstupu a jako záloha k zapůjčení zámku slouží průkazka, klíček od zámku nesmí děti ztratit
  případnou ztrátu klíčku (tzn. zničení zámku) hradí účastník kurzů (u dětí rodiče)
 • choďte na plaveckou výuku včas
 • Žádáme všechny o dodržování zásad slušného chování! – i rodiče dětí !
KURZY PRO DĚTI
 • malé děti je NUTNO předem připravit na účast v plaveckých kurzech – kolektivní výuka – s instruktory, bez rodičů
 • děti musejí být SAMOSTATNÉ – převlékání, mytí, WC – to je PODMÍNKA pro přijetí!
 • RODIČE NESMĚJÍ do šaten ani na bazén!
 • děti musejí poslouchat všechny instruktory DELFÍNKA
 • dítě nesmí opustit družstvo bez souhlasu instruktora
 • Předčasný odchod z hodiny je možný pouze na základě PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI rodičů – jde o bezpečnost dětí – rodiče si musejí vyzvednout své dítě u šaten
 • ZKUŠEBNÍ HODINYjsou zrušené
NÁHRADY ABSENCÍ
 • řeší se POUZE dlouhodobé zdravotní absence (od 3 týdnů déle) – dohodou - od písemné omluvy (mail, SMS) – nelze zpětně
 • krátkodobé (do 3 týdnů či dlouhodobé bez omluvy) a nezdravotní NELZE
ODHLÁŠENÍ
 • písemně - s P. Veselým (mail, SMS) - nutno uvést celé jméno účastníka kurzů, datum narození, hodinu plavání a důvod odhlášení
 • NUTNO vrátit průkazku – teprve PO VRÁCENÍ PRŮKAZKY se dohodne způsob náhrady
 • případná náhrada - až OD ODHLÁŠENÍ A VRÁCENÍ PRŮKAZKY – od dalšího týdne, STORNO POPLATEK 2 hod. (vrácení úměrné části peněz, převod na další kurzy, apod. – dle dohody)
UPOZORNĚNÍ pro rodiče dětí: v případě opakované závažné nekázně dítěte (ohrožování ostatních dětí, trvalé neposlouchání instruktorů, … ) - kurz bude dítěti ukončen BEZ NÁHRADY!

OSTATNÍ
 • řeší se individuálně, přímo s P. Veselým – tak, aby to zásadně neovlivňovalo výuku v bazénu
plavani@delfinek.euweb.cz || © delfinek.euweb.cz - všechna práva vyhrazena || XHTML 1.1 validní